In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Vinárstva


Nové Vinařství
vstupovalo v roku 2005 na trh s jasným cieľom stať sa najprogresívnejším hráčom na trhu s vínom. Dnes, s odstupom rokov, možno s istotou prehlásiť, že sa tento zámer podarilo docieliť. A to predovšetkým vďaka progresívnemu prístupu k pestovaniu hrozna a výrobe vína, kladúc dôraz nielen na kvalitu vína, ale aj na kvalitu obalu. Nové Vinařství použilo ako prvé v Českej republike moderné skrutkové uzávery SCREW-CAP a následne aj sklenené uzávery VINO-LOK.

Rýchly nástup na trh podporili aj masívne investície do viníc a vinárstva, ktoré bolo postavené v obci Drnholec v mikulovskej oblasti na „zelenej lúke“ v roku 2005 vo veľmi modernom štýle. Nové Vinařství vysadilo v rokoch 2003 a 2004 celkom 102 ha viníc v dvoch viničných tratiach – Langewarte (62 ha) a Slunečný vrch (40 ha) neďaleko Mikulova. Vo viniciach sa pracuje veľmi precízne s dôrazom na čo najvyššiu kvalitu hrozna. Vykonáva sa výrazná redukcia hrozna, aby sa zaťaženie koreňa pohybovalo v rozmedzí 1 – 2 kg hrozna. Zber sa vykonáva výhradne ručne a to v niekoľkých etapách od septembra do novembra. Niektoré odrody sa zberajú aj v troch etapách. V Novom Vinařství sa zberá podľa jednotlivých odrôd. Z bielych, červených a modrých hrozien sa vyrábajú výlučne biele a ružové vína! Z takto vzniknutej rozmanitej škály odrodových vín sa následne vyrába niekoľko druhov vín: Cuvée – zmesové vína, Cépage – odrodové vína, Léger – nízkoalkoholické vína, Murmure – perlivé a šumivé vína a Jus de Langewarte – hroznové mušty.

Ocenenia vín z popredných medzinárodných a domácich súťažiach sú pre Nové Vinařství samozrejmosťou.


Vinařství rodiny Špalkovy založené v roku 1992 v Novom Šaldorfe v znojemskej oblasti nadväzuje na vinársku tradíciu rodiny Špalkovy siahajúcu až do roku 1945. Vinárstvo od svojho počiatku prijalo filozofiu orientovať sa na malé množstvá vysoko kvalitných vín.

Vinařství rodiny Špalkovy obhospodaruje 6,5 ha viníc v troch viničných tratiach – Gryllus (2,5 ha), Pod míšovou zahradou (2,5 ha) a Za Komendovým (1,5 ha). Granitové podložie viníc dáva vínam zvláštny minerálny charakter. Nízke kríky, malá záťaž a dôsledné zelené práce na vinici napomáhajú dobrému vyzrievaniu hrozna. Vinárstvo vyrába biele, ružové aj červené vína, ktoré dozrievajú vo vínnej pivnici 15 m pod zemou pri stálej teplote 9 ˚C. Pivnica je vyhĺbená v treťohornom pieskovci a patrí do pivničného systému, ktorého vek sa pohybuje v rozmedzí 300 – 600 rokov.

Vína Vinárstva rodiny Špalkovy sú pravidelne umiestňované v Národnom salóne českých vín.


Vinařství Kovacs bolo založené v roku 1997 vo významnej vinárskej obci Novosedly v mikulovskej oblasti. Jedná sa o stredne veľké vinárstvo s priemernou ročnou výrobnou kapacitou 250-tisíc fliaš kvalitných vín.

Vinařství Kovacs obhospodaruje 19 ha (96 tis. hláv) vlastných – Na šterkách (50 tis. hláv), Kamenný vrch (26,5 tis. hláv), Stará hora (14 tis. hláv), Brodské stráně (5,5 tis. hláv) a 6 ha (24 tis. hláv) prenajatých viníc – Stará hora, Rosentické. Vinice sú nezaťažené, maximálny výnos na jednu hlavu je 2 kg hrozna. Ručný zber hrozna prebieha od septembra do novembra. Vína sa spracovávajú a dozrievajú v dvoch vínnych „sousklepích“ – v obciach Novosedly a Brod nad Dyjí. Vinařství Kovacs vyrába okrem bielych, ružových a červených vín aj odrodové vínovice, všetko v tej najvyššej kvalite.

Vinařství Kovacs má vo svojej zbierke popredné ocenenia z významných medzinárodných a domácich súťaží.

 

LIVI Dubňany je na trhu už 15 rokov a svojou činnosťou nadväzuje na storočné tradície pestovania viniča a výroby vína na moravskom Slovácku. V súlade s tradíciami predkov vkladá majiteľ do procesu prípravy vína lásku, úctu a generačné skúsenosti načerpané u zahraničných vinárov. Do firmy priviezol nové technologie a pracovné postupy, v zahraničí dlhodobo preverené. Spolu so sledovaním najnovších vinárskych trendov to veľmi pomáha vyrábať a predávat kvalitné vína pod vlastnou značkou.


Tanzberg Mikulov je pomerne malé vinárstvo založené v roku 1999 v obci Bavory v mikulovskej oblasti. Vinárstvo sa môže pýšiť vinicou Turold, ktorá patrí k najkvalitnejším viniciam strednej Európy. Je známa už od 13. storočia a patrí k najstarším registrovaným viniciam v ČR.

Vinárstvo Tanzberg Mikulov obhospodaruje 65,3 ha vlastných viníc – Železná (4,6 ha), Slunečná (2,7 ha), Turold (52 ha) a Anenský vrch (6 ha). Filozofia pestovania spočíva v malom zaťažení hláv viniča, v redukcii úrody a starostlivosti o jednotlivý strapec. Snahou je minimálne zaťaženie prírody pomocou biotechnologických postupov s obmedzeným použitím chemických prípravkov. Vinárstvo produkuje biele, ružové a červené vína, ako aj sekty vyrábané klasickou metódou. Vína sa vyznačujú nízkym obsahom zbytkového cukru a sú určené pre gurmánov vysokej gastronómie.

Vína z Tanzbergu Mikulov sú pravidelne podávané pri prijímaní hláv štátov na Pražskom Hrade. Vína sú dodávané na japonský cisársky dvor. Sú stálou súčasťou vínnej karty prestížnych reštaurácií v Európe.


Vinařství Reisten bolo založené v roku 1999 v obci Pavlov v mikulovskej oblasti. Filozofiou vinárstva je od samého počiatku produkovať len vysoko kvalitné vína určené nie len pre vysokú gastronómiu, ale pre všetkých, ktorí si chcú víno skutočne vychutnať a užiť.

V súčasnej dobe Reisten vlastní vinice v katastroch troch významných vinárskych obcí o celkovej rozlohe 30 ha. Úroda je regulovaná na maximálny výnos 1,2 kg hrozna na hlavu. Vinařství Reisten rozdelilo svoju produkciu do dvoch výrobných radov. Rad Classic zahrňuje výlučne prívlastkové suché vína s výrazným charakterom a mimoriadnym zhodnotením kvalít viníc. Vína radu Maidenburg (Dívčí hrad) sú taktiež výlučne prívlastkové, prevažne polosuché avšak s dostatočnou kyselinou, v ktorých je zdôraznená vysoká extraktívnosť a mineralita. Vinárstvo sa špecializuje v hlavnej miere na výrobu bielych vín.

Vína Vinařství Reisten sa každoročne zúčastňujú na popredných medzinárodných a tuzemských výstavách, na ktorých dosahujú čelné umiestnenia.

 

Sing Wine produkuje vína už od začiatku minulého storočia aj ked po iným menom. Vo Velkých Bíloviciach - najväčšej vinárskej obci v CR hospodária Tomáš a Saša Teturovi už niekoľko desiatok rokov. Vinárstvo Sing Wine využíva pri výrobe vína nerez, plast, laminátové nádoby aj dubové či barrique sudy. Ale základ lahodného moku je na začiatku - vo vinici. Víno je rovnaké a predsa každým rokom o niečo lepšie. Nejde o to zachovať si rovnakú tvár - tú človek nikdy nenájde. Vína sa snažia vyrábať s nižším alkoholom a vysokým zvyškovým cukrom. Ich vína sú ľahké a majú silno ovocný charakter, aj ked nie vždy rovnaký. To čo príroda každý rok do hrozna pridá, to sa objaví aj vo víne. Ako pravda.

Regina Coeli – Vinařství Trpělka & Oulehla je rodinné vinárstvo založené v roku 1991 v obci Nové Bránice v znojemskej oblasti. Jedná sa o jedno z najsevernejšie položených vinárstiev južnej Moravy.

Vinárstvo Regina Coeli dnes poctivo obhospodaruje 26 ha viníc. Majitelia veria, že ak sa k dielu pristupuje so starostlivosťou a láskou, prejaví sa to v hrozne a nakoniec aj vo výslednom produkte – víne. Moderná technológia výroby, riadené kvasenie a následné ďalšie procesy pri zrode vína sú samozrejmosťou. V produkcii vinárstva nájdeme špičkové biele, ružové a červené vína, ktoré už niekoľko rokov oceňujú milovníci vín vo Francúzsku a krajinách Beneluxu.

Je len málo súťaží z ktorých by si Regina Coeli – Vinařství Trpělka & Oulehla neodniesla ocenenia najcennejších kovov.